Aktualności | Gospodarstwo Rybackie

Aktualności

UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO ORAZ ZAKUP ŚRODKA TRANSPORTU Z BSENAMI DO PRZEWOZU RYB, POMPY SZLAMOWEJ WRAZ Z AKCESORIAMI ORAZ KOSIARKI PŁYWAJĄCEJ I PRZYCZEPY DO JEJ TRANSPORTU.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Zakres operacji: „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust.1 lit c-d rozporządzenia 508/2014 w zakresie operacji modernizacyjnych. Opis operacji: Utwardzenie kostką betonową placu manewrowego 2.524m2 Zakup samochodu dostawczego marki IVECO. Zakup basenów do transportu ryb żywych wraz z osprzętem i montażem na platformie samochodu. Zakup pompy szlamowej wraz z akcesoriami Zakup wodnej kosiarki pływającej ESOX Zakup przyczepy do transportu kosiarki. Całkowita wartość operacji: 451 467,50 zł Dofinansowanie: 225 733,75 w tym 169 300,31 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMiR

więcej
CERTYFIKATY
OFERTA
SKLEP
ŁOWISKO SPECJALNE
Poczuj smak świeżych ryb.
Gospodarstwo
Rybackie
Ełk-Knyszyn
Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 61
19-300 Ełk
tel/fax 87 610 21 71

e-mail: grelk@neostrada.pl
Obiekt Stawowy Knyszyn
Knyszyn Zamek 25A
19-120 Knyszyn
tel/fax 85 716 70 24

e-mail: grknyszyn@neostrada.pl