Aktualności | Gospodarstwo Rybackie

Aktualności

Instalacja fotowoltaiczna

Tytuł operacji :„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo Gospodarstwo Rybackie Sp.z o.o.” Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Zakres operacji: „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust.1 lit k rozporządzenia 508/2014 w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej Opis operacji: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,46 kW położonej na dachu budynku przetwórni ryb w Ełku. Dofinansowanie: 57 225,00 zł w tym 42 918,75 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMiR

więcej
Przetarg

PO RYBY ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.01.2019r. dotyczące zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 20-21 kW na budynku przetwórni ryb położonym, 19-300 Ełk, ul. 11 Listopada 61. Termin składania ofert – 15.02.2019r do godz. 15:00 Data publikacji zapytania 31.01.2019r   Niezbędne dokumenty ofertowe: 1. Zapytanie ofertowe 2. Formularz ofertowy 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

więcej
Inwestycje

Tytuł operacji: „UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO ORAZ ZAKUP ŚRODKA TRANSPORTU Z BSENAMI DO PRZEWOZU RYB, POMPY SZLAMOWEJ WRAZ Z AKCESORIAMI ORAZ KOSIARKI PŁYWAJĄCEJ I PRZYCZEPY DO JEJ TRANSPORTU.” Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Zakres operacji: „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust.1 lit c-d rozporządzenia 508/2014 w zakresie operacji modernizacyjnych. Opis operacji: Utwardzenie kostką betonową placu manewrowego 2.524m2 Zakup samochodu dostawczego marki IVECO. Zakup basenów do transportu ryb żywych wraz z osprzętem i montażem na platformie samochodu. Zakup pompy szlamowej wraz z akcesoriami Zakup wodnej kosiarki pływającej ESOX Zakup przyczepy do transportu […]

więcej
CERTYFIKATY
OFERTA
SKLEP
ŁOWISKO SPECJALNE
Poczuj smak świeżych ryb.
Gospodarstwo
Rybackie
Ełk-Knyszyn
Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 61
19-300 Ełk
tel/fax 87 610 21 71

e-mail: grelk@neostrada.pl
Obiekt Stawowy Knyszyn
Knyszyn Zamek 25A
19-120 Knyszyn
tel/fax 85 716 70 24

e-mail: grknyszyn@neostrada.pl