Aktualności | Gospodarstwo Rybackie

Aktualności

Przetarg

PO RYBY ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.09.2022r dotyczące „Zakupu samochodu z podwójną kabiną, skrzynią ładunkową i możliwością ciągnięcia przyczepy” Termin składania ofert do 10.10.2020r do godz. 15:00 Data publikacji zapytania 30.09.2022r   Niezbędne dokumenty ofertowe: 1. Zapytanie ofertowe 2. Formularz ofertowy 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

więcej
Przetarg

PO RYBY ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.10.2022r. dotyczące   „Zakup samochodu z zabudową izotermiczną i agregatem chłodniczym do przewozu produktów z akwakultury krajowej „ Termin składania ofert do 24.10.2022r. Data publikacji zapytania 11.10.2022.r Niezbędne dokumenty ofertowe: 1. ZAPYTANIE OFERTOWE  SAM.CHŁODNIA 2. FORMULARZ OFERTOWY  SAM.CHŁODNIA 3. OŚWIADCZENIE  SAM.CHŁODNIA

więcej
Przetarg

PO RYBY ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22 .03.2022r. dotyczące   „Zakupu płatownicy przystosowanej do obróbki karpia” Termin składania ofert do 01.04.2022r. Data publikacji zapytania 22.03.2022.r Niezbędne dokumenty ofertowe: 1. ZAPYTANIE OFERTOWE PŁATOWNICA 2. FORMULARZ OFERTOWY PŁATOWNICA 3. OŚWIADCZENIE PŁATOWNICA

więcej
Przetarg

PO RYBY ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.03.2022r. dotyczące  „Zakup gilotyny mechanicznej (odgławiarki) do ryb”. Termin składania ofert do 01.04.2022r. Data publikacji zapytania 22.03.2022.r Niezbędne dokumenty ofertowe: 1. ZAPYTANIE OFERTOWE ODGŁAWIARKA 2. FORMULARZ OFERTOWY ODGŁAWIARKA 3. OŚWIADCZENIE ODGŁAWIARKA

więcej
Przetarg

PO RYBY ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.08.2021r. dotyczące „Zakup 10 sztuk izolowanych basenów do przewozu żywych ryb wraz z osprzętem i montażem na platformie samochodu i przyczepie” Termin składania ofert 10 dni tj. 14.08.2021r. Data publikacji zapytania 03.08.2021.r   Niezbędne dokumenty ofertowe: 1. ZAPYTANIE OFERTOWE BASENY 2. FORMULARZ OFERTOWY BASENY 3. OŚWIADCZENIE BASENY

więcej
Przetarg

PO RYBY ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.08.2021r. dotyczące „Zakup samochodu ciężarowego z zabudową podwozia (platformą) oraz przyczepy na obrotnicy (wersja platforma)” Termin składania ofert 10 dni tj. 14.08.2021r. Data publikacji zapytania 03.08.2021.r   Niezbędne dokumenty ofertowe: 1. ZAPYTANIE OFERTOWE SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 2. FORMULARZ OFERTOWY SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 3. OŚWIADCZENIE SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

więcej
Zakup koparki gąsienicowej

Tytuł operacji :„Zakup koparki gąsienicowej.” Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Zakres operacji: „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”w zakresie podziałania o którym mowa w art. 48 ust.1 lit c i d   rozporządzenia 508/2014 w zakresie operacji modernizacyjnych Opis operacji: Zakup koparki gąsienicowej CAT 316F Dofinansowanie: 287 745,50 w tym 215 809,12  zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR

więcej
Przetarg

PO RYBY ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.10.2019r. dotyczące zakupu koparki gąsienicowej Termin składania ofert – 14.11.2019r do godz. 15:00 Data publikacji zapytania 29.10.2019r   Niezbędne dokumenty ofertowe: 1. Zapytanie ofertowe 2. Formularz ofertowy 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

więcej
Instalacja fotowoltaiczna

Tytuł operacji :„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo Gospodarstwo Rybackie Sp.z o.o.” Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Zakres operacji: „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust.1 lit k rozporządzenia 508/2014 w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej Opis operacji: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,46 kW położonej na dachu budynku przetwórni ryb w Ełku. Dofinansowanie: 57 225,00 zł w tym 42 918,75 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMiR

więcej
INWESTYCJA

Tytuł operacji: „Zakup płatownicy i odgławiarki do ryb oraz samochodu z zabudową izotermiczną i agregatem chłodniczym do przewozu produktów z akwakultury krajowej ”   Cel operacji: zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu Opis operacji: Zakup płatownicy Zakup odgławiarki (gilotyny) Zakup samochodu chłodni Dofinansowanie: 162 152,00zł ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR   121 614,00zł

więcej
Inwestycje

Tytuł operacji: „UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO ORAZ ZAKUP ŚRODKA TRANSPORTU Z BSENAMI DO PRZEWOZU RYB, POMPY SZLAMOWEJ WRAZ Z AKCESORIAMI ORAZ KOSIARKI PŁYWAJĄCEJ I PRZYCZEPY DO JEJ TRANSPORTU.” Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Zakres operacji: „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust.1 lit c-d rozporządzenia 508/2014 w zakresie operacji modernizacyjnych. Opis operacji: Utwardzenie kostką betonową placu manewrowego 2.524m2 Zakup samochodu dostawczego marki IVECO. Zakup basenów do transportu ryb żywych wraz z osprzętem i montażem na platformie samochodu. Zakup pompy szlamowej wraz z akcesoriami Zakup wodnej kosiarki pływającej ESOX Zakup przyczepy do transportu […]

więcej
CERTYFIKATY
OFERTA
SKLEP
ŁOWISKO SPECJALNE
Poczuj smak świeżych ryb.
Gospodarstwo
Rybackie
Ełk-Knyszyn
Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 61
19-300 Ełk
tel/fax 87 610 21 71

e-mail: rybackie61@gmail.com
Obiekt Stawowy Knyszyn
Knyszyn Zamek 25A
19-120 Knyszyn
tel/fax 85 716 70 24

e-mail: rybyknyszyn@gmail.com