Inwestycje | Gospodarstwo Rybackie
Inwestycje

Tytuł operacji: „UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO ORAZ ZAKUP ŚRODKA TRANSPORTU Z BSENAMI DO PRZEWOZU RYB, POMPY SZLAMOWEJ WRAZ Z AKCESORIAMI ORAZ KOSIARKI PŁYWAJĄCEJ I PRZYCZEPY DO JEJ TRANSPORTU.”

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Zakres operacji: „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust.1 lit c-d rozporządzenia 508/2014 w zakresie operacji modernizacyjnych.

Opis operacji:

  1. Utwardzenie kostką betonową placu manewrowego 2.524m2
  2. Zakup samochodu dostawczego marki IVECO.
  3. Zakup basenów do transportu ryb żywych wraz z osprzętem i montażem na platformie samochodu.
  4. Zakup pompy szlamowej wraz z akcesoriami
  5. Zakup wodnej kosiarki pływającej ESOX
  6. Zakup przyczepy do transportu kosiarki.

Całkowita wartość operacji: 451 467,50 zł

Dofinansowanie: 225 733,75 w tym 169 300,31 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMiR

powrót
CERTYFIKATY
OFERTA
SKLEP
ŁOWISKO SPECJALNE
Poczuj smak świeżych ryb.
Gospodarstwo
Rybackie
Ełk-Knyszyn
Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 61
19-300 Ełk
tel/fax 87 610 21 71

e-mail: rybackie61@gmail.com
Obiekt Stawowy Knyszyn
Knyszyn Zamek 25A
19-120 Knyszyn
tel/fax 85 716 70 24

e-mail: rybyknyszyn@gmail.com